Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

Doel van dit project was het ontwikkelen van een model dat zowel transporteconomische als verkeerskundige effecten van mobiliteitsmaatregelen kan beschrijven. Zowel de impact op het aantal verplaatsingen, op de herkomst- en bestemmingskeuze, op de vertrektijdstipkeuze, op de vervoerwijzekeuze, op de routekeuze, als de impact op de verkeersafwikkeling wordt in rekening gebracht. Het combineren van beide elementen laat toe om ge´ntegreerde analyses uit te voeren die superieur zijn aan wat er vandaag op de markt aangeboden wordt.

Het gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch modelinstrument integreert transporteconomische elementen in het iteratieve proces van het verkeersmodel. Het totaal aantal verplaatsingen wordt afhankelijk gemaakt van de verplaatsingskosten. Een herkomst-bestemmingskeuzemodel en een vertrektijdstipkeuzemodel worden toegevoegd aan de iteratieve lus in het verkeerskundig model:

Er bestaat een hele reeks mobiliteitsvraagstukken waarbij zowel verkeerskundige als transporteconomische effecten van belang zijn. Volgende toepassingen kunnen met het beoogd ge´ntegreerd model op superieure wijze geanalyseerd worden:

  • Vervoersprognoses
  • Maatschappelijke kosten-baten analyses van transportinfrastructuur
  • Prijsbeleid
  • Parkeerbeleid
  • Milieubeleid
  • Verkeersmanagement
  • Introductie nieuwe voertuigtypes
  • Introductie flexwerken

rapporten

vertrouwelijk

periode

2013 - 2016

opdrachtgever

IWT

onderzoekers

Isaak Yperman, Ruben Corthout, Gitte Van Den Bergh

contact

Ruben Corthout

+32 16 74.51.27
referentie: 13.15