GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

GHG-TransPoRD was een onderzoeksproject dat gecofinancierd werd door de Europese Commissie (FP7).

Het belangrijkste doel van GHG-TransPoRD was de ontwikkeling van een omvattende Europese strategie, waarbij O&O inspanningen met andere beleidsmaatregelen werden afgestemd. Het doel hier was de Europese doelstellingen te ondersteunen. In het bijzonder de reductie van transportgerelateerde emissies, waarbij aandacht besteed werd aan de verschillende transportmodi voor de periodes tot 2020 en 2050.

Als uitgangspunt voor de analyse van maatregelen namen we de doelstellingen die vooropgesteld werden voor de transporsector (backcasting). GHG-TransPoRD volgde twee sporen. Enerzijds beschreven we Europese innovatiesystemen voor de transportsector (investeringen en ontwikkelingen). Tegelijkertijd analyseerden we het reductiepotentiŽel van verschillende technische maatregelen. Deze lijnen werden gecombineerd in een modelvergelijking van verschillende theoretische technologieintroducties, welke we vergeleken met bestaande beleidsmaatregelen. Op deze manier kwamen verschillende gebieden aan het licht waar het volledige reductiepotentieel nog niet bereikt is.

GHG-TransPoRD werd ondersteund door een team van stakeholders en workshops. Hierbij communiceerden we tussentijdse bevindingen met de betrokken partijen en betrokken we de transportsector actief bij het project.

TML was verantwoordelijk voor de analyse van dhet reductiepotentieel in de uitstoot van transportgerelateerde emissies door de introductie van bestaande en verwachte voertuigtechnologieŽn en mobiliteitsmaatregelen. Daarnaast stond TML in voor de kwantificatie van de effecten van verschillende scenario’s voor technologieintroducties door de analyse van TREMOVE simulaties.

http://www.ghg-transpord.eu/ghg-transpord/inhalte/downloads.php

workshops (in het Engels)

rapporten

Eindrapport (in het Engels)

periode

2009-2011

opdrachtgevers

Europese Commissie, FP7

in samenwerking met

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) (DE) - (CoŲrdinator), TRT Trasporti e Territorio (IT), DG JRC (SP), Institute for Transport Studies - University of Leeds (UK)

medewerkers

Kris Vanherle, Lars Akkermans, Ignacio Hidalgo GonzŠlez, Griet De Ceuster

contact

Lars Akkermans

+32 16 31.77.34
referentie: 07.67


This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 233828