Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

In deze studie identificeerde TML's Data Enrichment Group (DEG) unieke opportuniteiten voor Toyota Motor Europe (TME) in de context van de White Paper van de Europese Commissie, getiteld "Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system". DEG voerde een diepgaande gevalsstudie uit om het potentieel van een modale verschuiving en de vooruitzichten op technologisch vlak in te schatten, en gaf, binnen een Eco Driving project, marktkansen op lange termijn voor TME aan.

Onze DEG groep heeft ruime expertise in data mining- en verrijking, en analyseerde hiermee de nauwkeurige mobiliteitsgegevens afkomstig van TME. Dit omvatte de analyse van verplaatsingsmetingen en de ontwikkeling van scenario's die rekening hielden met parameters zoals emissies, energie, tijd en kost.

DEG gebruikte en ontwikkelde de noodzakelijke computationale hulpmiddelen om de gegevens zo te analyseren dat een diepgaander begrip van de onderliggende structuren in de gegevens naar boven kwam. Dit liet toe om het micro-niveau van mobiliteit (i.e., bestuurdersgedrag), het meso- (i.e., reisplanning) en het macro-niveau (i.e., lange termijn mobiliteitsplanning) in te schatten.

rapporten

Vertrouwelijk

presentaties

14-17 maart 2014, Sven Maerivoet was spreker op de Transportation Research Arena (TRA2014): A Study on Co-Modality and Eco-Driving Mobility

periode

2011

opdrachtgever

Toyota Motor Europe

medewerkers

Lars Akkermans, Tim Breemersch, Kristof Carlier, Sven Maerivoet, Kris Vanherle

contact

Lars Akkermans

+32 16 31.77.34
referenties: 10.67-12.10