TERM

Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren

In het Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) project van het Europees Milieuagentschap (EEA) worden op basis van Europese statistieken een aantal indicatoren opgesteld die aangeven hoe het met transport en milieu is gesteld in Europa. Veel statistische data was echter te onvolledig om rechtstreeks te gebruiken omdat de cijfers voor de meest recente jaren ontbraken. TML kreeg de opdracht om, waar mogelijk, deze gaten in de data op statistisch verantwoorde wijze te vullen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van alternatieve, meer recente bronnen. Op basis van overlappende data werd nagegaan in hoeverre de trends van beide bronnen consistent waren. De kwadratische afstand tussen de herschaalde trends werd gebruikt om een betrouwbaarheidsinterval op te stellen. Sommige landen beschikten echter niet over alternatieve bronnen. In dit geval werd gezocht naar de meest gelijkende trend van een ander, volledig land, waarbij 'meest gelijkend' opnieuw gemeten werd door de kwadratische afstand tussen herschaalde trends te berekenen.

rapporten

TERM 2005 rapport op de EEA website: www.eea.europa.eu

periode

2004

opdrachtgever

Europees Milieuagentschap (EEA)

onderzoekers

Steven Logghe, Filip Vanhove, Stijn Tastenhoye

partners

CE Delft

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 01.34