SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

Het SUSTRUS projectteam ontwikkelde een ruimtelijk ecologisch-economisch model voor Rusland, op basis van de meest recent beschikbare methodologie inzake algemeen evenwichtsmodellering en energiemodellering.

Het doel van het model is:

 • De kloof verkleinen tussen de Russische, Europese en internationale onderzoekspraktijken in duurzame beleidsvoering
 • De Russische beleidsmakers een set van specifieke indicatoren aan te bieden die gericht zijn op hun individuele beleidsdomeinen. Elke indicator behoort tot de sociale, economische of ecologische dimensie en wordt rechtstreeks berekend door het model
 • De ondersteuning van Europese en Russische beleidsmakers; en de internationale gemeenschap in hun duurzamheidsbeleidskeuze op korte en lange termijn

Duurzaamheid is een complexe term en heeft een ecologische, sociale en economische dimensie. Het SUSTRUS consortium verwerkte deze verschillende elementen in het model. We startten vanuit een algemeen evenwichtsmodel en we breidden deze verder uit met milieugerichte en sociale modules. Dit gebeurde op basis van Europees en internationaal onderzoek.

Gegeven de grote oppervlakte van Rusland en de grote verschillen in de economische en sociale structuur van haar regio’s, was het belangrijk om een regionale dimensie in het model in te brengen. Daarom werd de ‘new economic geography’ (NEG) methodologie toegepast als basis voor de modelconstructie. De huidige kwaliteit van de statische data voor de Russische Federatie liet toe zeven federale districten op te nemen in het model.

Het project genereerde volgende output:

 •  Een literatuuroverzicht, met een wiskundige beschrijving van enkele belangrijke modelprincipes (D1.1)
 •  Een uitwerking van de modelmethodologie (D1.2)
 •  Een ruwe dataset met alle economische data die beschikbaar zijn voor 2006 om de regionale dataset in evenwicht te brengen en mogelijk verder te verbeteren in de toekomst (D2.1,D2.2)
 • De wiskundige basis van het model, met alle nodige analytische afleidingen (D3)
 •  Een consistent systeem van indicatoren, die uitgerekend kunnen worden door het model (D4)
 •  Een beschrijving van het basismodel (D5) uitgebreid met de milieugerelateerde, sociale en internationale module. Alle dimensies van het model kunnen interageren en delen van het model kunnen aan of afgezet worden, naargelang het onderzochte beleid (D8)
 •  Sensitiviteitsanalyse van de modelresultaten (D9.1)
 •  Een beschrijving van een aantal belangrijke modelsimulaties (D9.2)

De belangrijkste output is het volledige SUSTRUS model, geprogrammeerd in GAMS, publiek beschikbaar als D9.3. De volledige dataset is ook beschikbaar en werd gekoppeld aan het model. De dataset bevat alle social accounting matrices op regionaal niveau geclassificeerd volgens de officiele ISIC indeling in 32 sectoren, uitgewerkte regionale handelsbalansen, energieconsumptie en –productie, buitenlandse investeringen, sociale data en emissies.

PROJECTTEAM

 

presentaties

15 december, Christophe Heyndrickx gaf 2 presentaties op de SUSTRUS conferentie over de resultaten van een duurzaamheidsmodel voor Rusland (presentation for the policy makers - same presentation in Russian - presentation for the scientific committee - in het Engels)

Samenvatting:
Naar aanleiding van de intrede van Rusland tot de WTO, berekende TML (BE) in samenwerking met CEFIR (RU) en ZEW (DE), de effecten van de toetreding op de belangrijkste socio-economische indicatoren. Het model SUSTRUS werd ingezet om de effecten op korte termijn (1 a 2 jaar) en langere termijn (5 a 6 jaar) uit te rekenen. Hun conclusie was dat de koopkracht van consumenten op langere termijn met 0.5 – 1.5% kan stijgen, maar met een mogelijke groeivertraging in de binnenlandse productie van 0.1% tot 0.5% op korte termijn. Voornamelijk de voedselverwerkende nijverheid, chemische sector en lichte industrie verliezen door de toegang tot de WTO. Dienstensectoren, met voornamelijk financiŽle, distributie, maar ook de bouwsector kennen een sterkere groei. Voorwaarde tot economische groei op langere termijn, gestimuleerd door de dienstensector, is wel een verdere liberalisering van buitenlandse investeringen.

papers

Heyndrickx C., Alexeeva-Tabeli V., Tourdyeva N., 2012, To raise or not to raise: Impact assessment of Russia's incremental gas price reform (in het Engels)

rapporten

Eindrapport

periode

2008 - 2011

opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

partners

Centre for Economic and Financial Research (CEFIR-coŲrdinator), ZEW, Centre for European Economic Research, Institute for the Economy in Transition (IET), Ural State University (USU), Voronezh State University (VSU), Far Eastern Center for Economic Development (FECED), Statistics Norway (SSB)

medewerkers

Eef Delhaye, Tim Breemersch, Ignacio Hidalgo GonzŠlez, Christophe Heyndrickx, Joko Purwanto

contact

Christophe Heyndrickx

+32 16 74.51.21
referentie:07.10


This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 213091