Supply chains en verkeer

Gelijkenissen tussen een supply chain en een verkeersstroom

TML bekeek de gelijkenissen tussen een logistieke keten en een verkeersstroom. In de working paper worden zowel de mechanismen en de drijvende krachten bekeken, de mogelijkheid om beide systemen te modelleren als de manieren waarop aansturing en controle aangepakt worden. Vooreerst worden beide vakgebieden geschetst. Vervolgens wordt binnen beide vakgebieden telkens een gekend fenomeen beschreven, namelijk de file in de verkeerskunde en het bullwhip- of opslingereffect in het supply chain management. Deze twee fenomenen worden verder ontleed met bijzondere aandacht voor punten van overeenkomst. Het is de overtuiging van de auteurs dat elk van beide vakdomeinen interessante elementen kan oppikken uit het andere domein. Een brug slaan tussen verkeersstromen en logistieke ketens leidt tot nieuwe, frisse inzichten.

artikel

200402_artikel.pdf (gepresenteerd op de Vervoerslogistieke Werkdagen 2004)

periode

2004

onderzoekers

Steven logghe, Bart Vannieuwenhuyse

contact

Kris Vanherle

+32 16 31.77.38