Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

En van de instrumenten binnen de cluster ‘Strategisch Onderzoek’ van het Verkeerscentrum (onderdeel van de Vlaamse Overheid – departement Mobiliteit en Openbare Werken) is het strategisch vrachtmodel Vlaanderen (afgekort svrm VLA). Dit verkeersmodel is opgebouwd in VB.NET en VISUM en bevat 4 bouwstenen:

  • inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het basisjaar (socio-demografische gegevens en netwerken)
  • inputgegevens aan vraag- en aanbodzijde voor het toekomstjaar (socio-demografische gegevens en netwerken)
  • modelinstrumentarium
  • parameters voor de verschillende deelmodellen

Dit goederenvervoermodel beschrijft het goederenverkeer op dagbasis, waarbij de volgende vervoerwijzen gemodelleerd worden:

  • wegverkeer (vrachtwagens)
  • spoorvervoer (bloktrein, verspreid vervoer en intermodaal vervoer)
  • binnenvaart (direct en intermodaal)

Meer info over het model is beschikbaar op de website van het Verkeerscentrum: http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/faq/verkeersmodellen

TML staat in voor de ondersteuning bij het uitvoeren van doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen voor 1 jaar, vanaf september 2015.

rapporten

nog niet beschikbaar

periode

2015-2016

opdrachtgever

Verkeerscentrum Vlaanderen

onderzoekers

Kristof Carlier, Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh

contact

Kristof Carlier

+32 16 31.77.36
referentie: 15039