St.E.M.

Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) werd in 2004 een Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd. Het was een literatuurstudie naar praktijkvoorbeelden van maatregelen om de verkeersvolumes op de weg te verminderen. Naast een beschrijving van de case studies, werd ook de vergelijking met de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemaakt, zodat een inschatting gemaakt kon worden van de toepasbaarheid en haalbaarheid in Brussel, of van eventuele verbeteringen indien een gelijkaardige maatregel reeds in Brussel werd ingevoerd.

rapport

Eindrapport: rapport_03.34_stem.pdf

periode

2004

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

medewerkers

Filip Vanhove, Steven Logghe

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 03.34