Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

De stad Lokeren wil werk maken van een betere ontwikkeling van de stationsomgeving. Er stellen zich een aantal belangrijke uitdagingen: o.m. de verbinding tussen de voor- en achterzijde van het station, de wijze  waarop het station bereikbaar wordt gemaakt vanaf de N70, met respect voor het parkgebied en rekening houdend met  de parkeerproblematiek. In 2011 is voor de stationsomgeving reeds een masterplan opgemaakt i.s.m. Infrabel en EIS, die beide grondposities  hebben in dit projectgebied. Deze studie zal dit masterplan actualiseren en verdiepen.

TML ondersteunt Palmbout Urban Landscapes met de uitwerking van de verkeerskundige aspecten. Deze uitwerking is volledig ge´ntegreerd in het ontwerpproces en gebeurt met veel aandacht voor een multimodale verkeersorganisatie, zodat de stationsomgeving kan uitgroeien tot meer dan een overstappunt. Onze taak bestaat uit twee delen. Eerst wordt het parkeerconcept uitgewerkt binnen de globale parkeerstrategie van Lokeren. De vraag hierbij is op welke plaatsen geparkeerd kan worden en hoe er een slimme verdeling te organiseren valt tussen pendelaars en lokale parkeerders. Er wordt eveneens onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een parking voor pendelaars. Ten tweede zullen we een optimale balans zoeken tussen de stadsruimte en de verkeersstroom. Hierbij hebben we aandacht voor een alternatieve auto-ontsluiting die zoveel mogelijk groen in de stationsomgeving behoudt.


ęPALMBOUT Urban Landscapes

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2016

opdrachtgever

stad Lokeren

partners

Palmbout Urban Landscapes

onderzoekers

Gitte Van Den Bergh, Dirk Engels

contact

Gitte Van Den Bergh

+32 16 74.51.28
referentie: 14117