Spoorcorridor 3RX

Haalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen BelgiŽ en Duitsland

Achtergrond

De IJzeren Rijn, een spoorverbinding tussen Antwerpen en de industriŽle regio van het Ruhrgebied in Duitsland, was operationeel van 1879 tot 1991. Sindsdien is het deel aan de grens Nederland - Duitsland niet meer beschikbaar; de andere delen van de lijn zijn nog steeds operationeel. In de afgelopen decennia is er opnieuw belangstelling ontstaan voor deze spoorverbinding, met name van private partijen in de drie landen (havens, verladers) en verschillende studies naar de reactivatie van de spoorlijn werden uitgevoerd. Deze studies toonden beperkte voordelen voor Nederland. Terwijl sommige partijen bezorgd zijn om de negatieve gevolgen voor het milieu en de levenskwaliteit, zien anderen mogelijkheden voor het personenvervoer.

Op basis van een historische overeenkomst tussen Nederland en BelgiŽ is er een arbitrageprocedure gevolgd voor de verdeling van de nodige investeringskosten. Ook in Duitsland wordt de revitalisering van de historische lijn geŽvalueerd en werd er een alternatieve route langs de snelweg A52 ontwikkeld vanwege de mogelijke nadelen. Dit alternatief vereist aanzienlijke investeringen. Tot nu toe is er nog geen besluit is genomen.

Doel van deze studie

Als gevolg hiervan en alsook de interesse om de spoorverbindingen tussen de Noordzeehavens en het achterland te verbeteren, werd er een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een derde alternatief: de 3RX - route. Deze spoorverbinding maakt maximaal gebruik van de bestaande operationele infrastructuur in de drie landen. Het zou een kostenefficiŽnt alternatief kunnen zijn, maar investeringen zijn zeker nodig langs de route om de operationele kwaliteit en capaciteit die nodig is voor internationaal vrachtverkeer te garanderen. Dergelijke verbeteringen zouden ook het personenvervoer ten goede kunnen komen.  

In de 3RX haalbaarheidsstudie gaan we de technische, milieu- en sociaal- economische haalbaarheid van deze route analyseren. Door de informatie over deze optie op hetzelfde niveau te brengen als de andere opties, kunnen we de 3RX spoorverbinding vergelijken met de historische route en de A52-route. Bovendien zal de vergelijking van de drie opties met een referentiesituatie inzicht geven in de socio-economische haalbaarheid. De (geactualiseerde) informatie over de drie routes moet de regeringen in staat stellen om de volgende stappen in dit dossier nemen.

De studie zal bestaan uit:

  • beoordeling van de ecologische haalbaarheid
  • beoordeling van de technische haalbaarheid
  • kostenramingen
  • stakeholderanalyse
  • vervoersprognoses
  • maatschappelijke kosten-batenanalyse
  • financiŽle analyse
  • risico-analyse
  • planning en uitvoeringsstructuren  

TML is verantwoordelijk voor de socio-economische haalbaarheid, de maatschappelijke kosten-batenanalyse en geeft ondersteuning bij de technische en milieustudies.  

Stuurgroep planning

De haalbaarheidsstudie is gestart in januari 2016, met als doel een definitief haalbaarheidsverslag in juni 2017. Een stuurgroep waarin drie nationale regeringen en twee regionale overheden (Vlaanderen, Noord-Rijnland -Westfalen) zijn vertegenwoordigd, ziet toe op de studie. Het onderzoek is in opdracht van de Vlaamse overheid en medegefinancierd door de Europese Commissie.

rapporten

De rapporten zijn te vinden op de website van het Departement MOW, of hieronder:

Samenvatting in 4 talen:

Eindrapport in 3 talen:

Appendix aan het eindrapport, waar alle deelrapporten in te vinden zijn, zoals de volledige MKBA (in het Engels): 20171215_3rx_end_report_final_appendix.pdf

Atlas met kaarten: 10_atlas_10kaarten.pdf

Overzichtskaart: x19.pdf

periode

2016-2017

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement MOW

partners

Arcadis (projectleider), Ecorys, Railistics

medewerkers

Griet De Ceuster, Eef Delhaye

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 15076