Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

De Europese Commissie wenst het snel groeiende aandeel van maritieme emissies in de totale SOx en NOx emissies een halt toe te roepen. De integratie van zeevaartemissies in de EU emissiehandel is ťťn van de opties die ze daartoe overwegen (ETS, emission trading scheme).

In dit project werd de juridische haalbaarheid, de mogelijkheden, de modaliteiten en de mogelijke ecologische en economische impact van de integratie van SOx en NOx zeevaartemissies in de EU emissiehandel onderzocht.

TML voerde binnen dit project twee taken uit en deed daarvoor een beroep op zijn ruime ervaring in de zeevaartsector (voor meer info: EMMOSS model - TREMOVE model zeevaart).
Eerst zorgde TML voor de opbouw van een databank voor de SOx en NOx zeevaartemissies. Deze databank vormde de basis voor de verdere studie van de impact van de integratie van zeevaartemissies in de EU emissiehandel.
Vervolgens werden gedetailleerde kostencurves voor emissiereducties opgesteld voor SOx en NOx zeevaartemissies. Dit was belangrijk om het reductiepotentieel op zee en de mogelijke interactie tussen emissiereducties op zee en te land te kunnen evalueren.

De conclusie is dat er een bijkomend voordeel is om de maritieme sector in de EU emissiehandel te integreren, indien de handelprijs voldoende hoog is. Bovendien is het aangewezen enkel de emissies binnen de 12 zeemijlszone (inclusief de havenzones) in de EU op te nemen in een ETS omdat:

  • De wettelijke analyse uitwijst dat een ETS regime slechts kan worden afgedwongen in havens (en binnenwateren) en territoriale zeeŽn (d.w.z. binnen de 12 zeemijls-zone). Internationale wateren mee integreren in het ETS is enkel mogelijk op vrijwillige basis.
  • Het reduceren van emissies in de 12 zeemijlszone, hoewel veel lager in volume, efficiŽnter is wat betreft het reduceren van negatieve milieueffecten in vergelijking met een ETS van alle zeevaartemissies.

rapporten

Eindrapport (pdf, in het Engels)
Annex (pdf, in het Engels)

Je kan het rapport ook vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm (in het Engels)

periode

2009

opdrachtgever

Europese Commissie, DG ENV

medewerkers

Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck

in samenwerking met

VITO (projectcoŲrdinator), Institute European Environmental Policy (IEEP), Arcadis

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 08.31