Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

Deze studie onderzoekt in welke mate Sluipverkeer wegvlucht van de file op de autosnelweg naar de secundaire wegen.  Het onderzoek gebeurde op basis van de metingen van de teldetectoren aan elke op- en afrit.

rapport

Eindrapport: rapport_01.33_sluipverkeer.pdf

periode

2002

opdrachtgever

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (nu FOD Mobiliteit en Vervoer)

medewerkers

Filip Vanhove, Griet De Ceuster

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 01.33