Mobiliteitsscenario's Vlaanderen

Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's

De Vlaamse overheid, departement mobiliteit en openbare werken, wenst een beleidskader voor de verre toekomst, 2030 tot 2050, te ontwikkelen waarin de verschillende modi een plaats hebben. Toekomstverkenningen met scenario's kunnen dit beleidskader bieden. Ze laten toe een onderbouwd inzicht te krijgen in de onzekere toekomst van een complex systeem zoals het verkeer- en vervoersysteem. TML bekeek samen met TNO 54 verkenningen van de toekomst met scenario';s uit onze buurlanden, waarvan 10 zeer grondig.

Op basis van de vergelijkende studie en na een analyse van de beschikbare data besloot TML dat in Vlaanderen een toekomstverkenning met scenario's mogelijk is en dat er twee jaar nodig zijn om deze uit te werken. De belangrijkste bouwstenen voor zo een toekomstverkenning zijn de variabelen die het mobiliteitssysteem be´nvloeden, een kwantificatieinstrument om de scenario's te kwantificeren en een proces om de scenario's op te bouwen.

rapporten

Eindrapport kan je hier (pdf) downloaden, alsook de bijlagen (pdf)

periode

2006 - 2007

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Mobiliteitscel (nu Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)

onderzoekers

Bruno Van Zeebroeck, Griet De Ceuster

in samenwerking met:

TNO (Nederland)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 05.27