Route 26

Onderzoek naar de ondersteuning van het beleidsproces, door een interactieve spelaanpak met gebruik van het microsimulatiemodel Paramics

Route 26 was een deelproject binnen Wegen naar de Toekomst van de Nederlandse overheid in 2001-2002. De projectaanpak Route 26 heeft als doel patstellingen in de beleidsvoorbereiding te doorbreken en duurzame oplossingen te vinden voor ‘schijnbaar’ onoplosbare problemen. Twee belangrijke componenten van de Route 26 aanpak zijn de interactieve spelaanpak en de toepassing van het microsimulatiemodel Paramics. 

De pilot studie Route 26 is uitgevoerd als onderdeel van het thema "Flexibele Infrastructuur" van het project "Wegen naar de Toekomst", een innovatieprogramma van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In een workshop werden door beleidsmakers verkeersmanagement maatregelen voorgesteld voor een fictieve stad.  Samen met TNO demonstreerden wij live, met behulp van Paramics, wat de gevolgen waren op de verkeersafwikkeling.

rapport

TNO eindrapport: 2002-31-027n-067_route26.pdf

periode

2001-2002

opdrachtgever

Het Nederlandse van Ministerie Verkeer en Waterstaat: www.wegennaardetoekomst.nl

medewerkers

Filip Vanhove, Kristof Carlier

in samenwerking met

TNO (projectleider)

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35