REFIT

Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes

In deze studie werden duurzaamheidsindicatoren ontwikkeld om het effect van verschillende beleidskeuzes in te schatten met state-of-the-art modellen op Europees niveau. Er werd een op modellen gebaseerde methodologie ontwikkeld, getest en gevalideerd. Hiermee kwam data beschikbaar voor een geïdentificeerde set van indicatoren en werd een ex-ante evaluatie van het Europees gemeenschappelijk transportbeleid mogelijk, rekening houdende met de economische, milieu- en sociale dimensies van duurzaamheid.

TML was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsindicatoren en de de constructie van een model om de effecten van inkomstenverdeling van het Europees Gemeenschappelijk Transportbeleid te bepalen. Het model, EDIP, is opgebouwd aan de hand van de theorie van het algemeen evenwichtsmodel (CGE) kader voor elk van de EU27-landen + Noorwegen, Zwitserland, Kroatië en Turkije. Het EDIP model heeft dezelfde structuur voor al deze landen en houdt rekening met de verschillende sociaal-economische groepen, hun plaats op de arbeidsmarkt en hun keuzes inzake transport. Het brengt ook duidelijk de productieactiviteiten, de import en export van elk land en de regeringsbegroting in kaart.

rapporten/deliverables (Eng.)

D02 informatiefolder
D1.1 Outline of policy priorities and sustainability criteria and targets
D1.2 Existing sustainability indicators, knowledge gaps and roadmap towards better indicators and tools
D2.1 REFIT framework for Strategic Sustainability Assessment for European Transport Policies
D2.2 Revised version: REFIT framework for Strategic Sustainability Assessment for European Transport Policies
D3.1 Assessing the economic dimension of sustainable transport policy: an overview D3.2 Assessing transport policy impacts on spatial distribution of economic activity and (un)employment with the CGEurope-model
D3.3 Assessing transport policy impacts on the internalisation of externalities of transport
D4.1 Assessing the social dimension of sustainable transport policy: an overview
D4.2 Assessing transport policy impacts on transport safety, on equity and on income distribution
D5.1 Assessing the environmental dimension of sustainable transport policy: an overview
D5.2 Assessing transport policy impacts on noise and air-pollution exposure and on personal health
D6.1 Working paper on scenarios (confidential)
D6.2 Strategic Sustainability Assessment of European Transport policies (confidential)
D6.3 Sensitivity analysis
D7 Final report of the REFIT project

periode

2006 - 2008

opdrachtgever

Europese Commissie

medewerkers

Olga Ivanova, Griet De Ceuster, Karel Spitaels en Christophe Heyndrickx

in samenwerking met

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Trasporti e territorio (TRT), Institutio di Studi per Integrazione dei Sistemi (ISIS), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (USTUTT)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 04.45


This project has received funding from the European Union’s Sixth Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 022578