PredicTime

Ontwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller

Zowel de feitelijke toename van het aantal files als de toename van de onvoorspelbaarheid van de lengte en de duur van de files hebben de rol van informatie over actuele en verwachte verkeerssituatie doen toenemen. Ons onderzoek paste in een groter project dat TNO samen uitvoerde met Vialis. In het project PredicTime werd een individuele reistijdvoorspeller ontwikkeld op basis van de huidige of nabije stand van de techniek. In de eerste fase is een conceptueel raamwerk ontwikkeld dat het mogelijk moet gaan maken om verschillende databronnen en voorspellingstechnieken te combineren.

rapporten

2003-07_predictime.pdf (Engels)

periode

2002

medewerkers

Filip Vanhove, Kristof Carlier

in samenwerking met

Vialis , TNO

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 02.28