Uitbreidingen voor het POLES-model

Ontwikkeling van modules voor energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES-model

Transport & Mobility Leuven voerde dit project uit in opdracht van de 'Economics of Climate Change, Energy and Transport Unit (ECCET)'; van de Europese Commissie DG JRC/IPTS. Haar actieplan "GeÔntegreerde beoordeling van het klimaatbeleid: scenario's en economische effecten (ICPA-SEI)", ontwikkelt, onderhoudt en gebruikt een aantal kwantitatieve instrumenten die trends rond energietechnologieŽn, energie- en klimaatbeleid, en hun impact op de uitstoot van broeikasgassen onderzoeken. Ze omvatten simulatiemodellen, kwantitatieve evaluatiemethodes en opvolgings-mechanismen voor technologieŽn. Deze instrumenten worden ingezet ter ondersteuning en versterking van de beleidsvisie van de EC op internationale fora voor onderhandelingen over klimaatbescherming.

Het POLES-model werd in de loop der jaren ontwikkeld en geeft een goede geÔntegreerde beschrijving van de energiesector. Door de nood aan meer gedetailleerde en uitgebreidere analyses moet het POLES-model permanent bijgewerkt worden: de introductie van nieuwe modules en bijgewerkte databanken, de ontwikkeling van een betere rekenomgeving voor gegevensbeheer en voor resultatenanalyses. Vooral de sector van elektriciteitsvoorziening vormt een uitdaging voor modelbouwers aangezien het product (elektriciteit) niet echt een homogeen goed voorstelt. Afhankelijk van de vraagcurve, varieert de waarde (prijs) van een opgewekte kWh elektriciteit aanzienlijk tussen standaardbelasting en piekvraag. Het is moeilijk om de energieverdeling en capaciteitsplanning te modelleren in een simulatiemodel, en dit werd daarom verbeterd in het kader van dit contract.

Het doel van dit project was de ontwikkeling van twee nieuwe modules voor de energiesector (voor energieverdeling en capaciteitsplanning) in het POLES model. De modules werden in GAMS geÔmplementeerd en maken gebruik van optimalisatietechnieken voor de probleemoplossing. De structuur van de modules laat een eenvoudige uitvoering als zelfstandig model toe, maar maakt het ook mogelijk om de modules te koppelen aan het POLES model, geÔmplementeerd in VENSIM via een softwarekoppeling die aangeleverd werd door IPTS.

Powerplant

rapporten

geen rapport

periode

2010-2012

opdrachtgever

Europese Commissie, DG JRC/IPTS, binnen het kader van het contract "Services to support economic modelling in industry, energy and transport. Lot 1: Partial Equilibrium modelling of energy sectors. Reference IPTS/2009/J02/24/OC"

onderzoekers

Ignacio Hidalgo GonzŠlez

in samenwerking met

Polish Academy of Sciences' Mineral and Energy Economy Research Institute (MEERI)

contact

Kris Vanherle

+32 16 31.77.38
 referentie: 10.52