Personenvervoer te water

Haalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen

In 2000-2001 werden de mogelijkheden voor personenvervoer te water in Vlaanderen onderzocht.  Alle aspecten kwamen aan bod: naast modal shift ook boottypes, juridische aspecten en tarifering. Hierover verscheen ook een artikel in de Verkeersspecialist van November 2001.   In 2002-2003 werd voor AWZ een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de verdere ontwikkeling van de kleine kanalen (tot 600 ton) in Vlaanderen. De K.U.Leuven/TML verrichte dit werk als onderaannemer van Technum/Resource Analysis.

artikel

200201_artikel.pdf

periode

2001-2003

medewerkers

Michaël De Schrijver, Griet De Ceuster

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30