N8 Ieper-Veurne

Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne

Deze studie doet voorstellen die een oplossing bieden voor de problemen die zich stellen op de wegverbinding N8 tussen Ieper en Veurne (West-Vlaanderen). Ze vertrekt vanuit een ruime verkeerskundige en ruimtelijke context en vanuit een multimodale benadering, met inachtneming van ecologische, landschappelijke en sociaal-economische overwegingen. De verschillende doelstellingen van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en milieu en natuur) komen tot hun recht. Alternatieven worden afgewogen op hun effecten en haalbaarheid en een beperkt aantal alternatieven wordt verder uitgewerkt.

rapporten

Eindrapport: rapport_n8.pdf

Samenvatting: samenvatting_n8.pdf

Het volledige eindrapport (inclusief kaartmateriaal) is samen met een samenvatting beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid: http://www.mobielvlaanderen.be/studies/n8.php?a=18

Daar zijn ook enkele afspraken terug te vinden van de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering ivm deze wegverbinding.

periode

2003 - 2005

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Mobiliteitscel (nu Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid)

medewerkers

Filip Vanhove, Griet De Ceuster, Steven Logghe

in samenwerking met

Vectris (projectleider), TNO, Econnection

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referenties: 02.33-06.02