Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

In samenwerking met SumResearch en lar. D. Vandekerkhove, werd TML verkozen als laureaat in de wedstrijd voor het opmaken van een toekomstvisie voor de recreatiecluster 'Moerelei' in Wilrijk (Antwerpen).

Het project ontvouwt zich op de site rond de bestaande kinderboerderij, wieler- en schaatsbaan, skipiste en voetbalterreinen. In het voorstel wordt enerzijds meer eenheid gebracht in de op dit moment gefragmenteerde recreatiesite, terwijl anderzijds ook aansluiting wordt gezocht met de omliggende groene zones. De kinderboerderij wordt geherwaardeerd en uitgebreid met een eetboerderij die de aantrekkingskracht van de recreatiepool kan verhogen.

TML adviseerde hiervoor de Stad Antwerpen over de verkeersafwikkeling in het gebied van de Moerelei. Met een verkeersmodel keken we naar de impact van een scenario waarin het traject van de Moerelei gewijzigd wordt naar de doorgetrokken Elektronikalaan. We vergelijken dit scenario met een basisscenario waarin we de huidige toestand simuleerden.

Op het vlak van verkeersafwikkeling ondervindt het omrijdend verkeer na de wijziging geen hinder. Er is voldoende capaciteit om de verkeersvolumes te verwerken. Er is daarenboven ook geen impact op de verkeersintensiteit in de Groenstraat, noch op het kruispunt Terbekehofdreef met de N177.

Verkeersstromen

rapporten

Eindverslag

Presentatie

periode

2012

opdrachtgever

Stad Antwerpen

medewerkers

Kristof Carlier, Sven Maerivoet

in samenwerking met

SumResearch

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 08.71