Focusrapport MIRA-T 2007

De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart

De VMM brengt jaarlijks een boek uit waarin gefocust wordt op de milieuprestaties van enkele specifieke aspecten, per sector. Voor de sector transport wordt in de editie van 2007 ingegaan op de emissies van luchtvaart en scheepvaart. TML is auteur van het stuk scheepvaart. Het stuk is een samenvatting van de huidige wetgeving, een overzicht van de actuele emissies en een prognose van de trafiek en emissies.

rapporten

Het eindrapport kan je hier downloaden, voor meer informatie over MIRA, zie VMM website

periode

2007

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

onderzoekers

Kris Vanherle

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 07.23