MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

Dit document brengt de effecten voor het milieu door het vervoer van mensen en goederen in kaart, voor 1990-2004. Dit omvat zowel het particulier als het professioneel vervoer op de weg, per spoor, op het water en in de lucht.

rapporten

Eindrapport: AG2004_1.06_def.pdf

periode

2004

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

medewerkers

Griet De Ceuster, Filip Vanhove, Steven Logghe

in samenwerking met

Vito

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie:04.18