MIRA-S 2009

Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart

Terwijl MIRA-T en MIRA-BE voornamelijk de bestaande situatie analyseren, blikt MIRA-S – met de s van scenario’s – vooruit op het milieu van morgen. Hoe kan ons milieu er in de toekomst uitzien en wat zijn de eventuele gevolgen van een ongewijzigd of gewijzigd milieubeleid? Deze vraag staat centraal in MIRA-S. Aan de hand van scenario’s geeft het rapport aan hoe de maatschappelijke ontwikkelingen evolueren en wat de milieueffecten daarvan kunnen zijn. Let wel: deze scenario’s zijn geen toekomstvoorspellingen, maar tonen mogelijke toekomstbeelden.

TML onderzocht voor de transportsector de evoluties van de emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart, in een referentiescenario, een beleidscenario (het Europa-scenario) en een visionair scenario:

  • Bij het verder zetten van het huidige beleid (referentiescenario) stijgt de uitstoot van broeikasgassen door transport tot 2020.

  • Een meer doorgedreven beleid (het Europa-scenario) met technologische aanpassingen en rekeningrijden buigt deze trend om.

  • Het visionair scenario zet vooral in op elektrische voertuigen en groene energie. In dit scenario daalt de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2050. Dit scenario slaagt er dus niet in om de indicatieve doelstelling van een daling met 60 tot 80% in broeikasgasemissies te halen. Het slaagt er ook niet in om de Europese doelstelling in verband met hernieuwbare energie te halen tegen 2020. Om deze doelstelling op korte termijn te halen is een verhoogd gebruik van biobrandstoffen binnen de transport noodzakelijk. Op lange termijn kan het gebruik van elektrische voortuigen, aangedreven door groene energie, hier wel aan bijdragen.

rapporten

Het wetenschappelijk rapport: 'Transport, Referentie- en Europa-scenario'

Het wetenschappelijk rapport: 'Transport, Visionair scenario'

Een korte versie verscheen als Hoofdstuk 6 Transport van de Milieuverkenning 2030:

periode

2009

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

medewerkers

Kris Vanherle, Eef Delhaye, Bruno Van Zeebroeck 

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 08.17