Milieu-impact van transport

Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen

De MITRANS indicator is een enkele geaggregeerde indicator met als doel de algemene impact op het milieu van transport (alle modi) en zijn infrastructuur te meten. Deze indicator is ontwikkeld in opdracht voor de Vlaamse overheid- department LNE binnen het kader van “Vlaanderen in actie: pact 2020 – een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen 2020”

De indicator houdt rekening met vijf hoofdeffecten en 11 subindicatoren en werd berekend voor de periode 2000-2009. Deze vijf hoofdeffecten zijn: hinder, biodiversiteit & habitat, impact van luchtvervuiling, klimaatsverandering en het gebruik van materiaal. Uit de berekening bleek dat de algemene impact van transport en zijn infrastructuur daalde.  Deze algemene impact volgt de daling van de indicatoren voor hinder, impact van luchtvervuiling, klimaatsverandering en materiaalgebruik tussen 2000 en 2009.

De figuur hieronder toont deze algemene evolutie.

Onderstaande figuur toont de constructie van de indicator en de gewichten die aan de verschillende subindicatoren gegeven zijn.

Constructie van de indicator

De MITRANS indicator zelf wordt weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur toont zowel de waarde van de geaggregeerde indicator, de subindicatoren, hun score en gewicht. De referentiewaarde is 100, de waarde van de MITRANS indicator voor het jaar 2000.

De MITRANS indicator

Voor meer informatie over de constructie van de indicator en de achterliggende trends verwijzen we naar het eindrapport.

rapporten

Eindrapport

periode

2011

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

medewerkers

Eef Delhaye

partners

Ecorem

contact

Eef Delhaye

+32 16 74.51.22
referentie: 10.38