Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De actuele wegenhiėrarchie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals die ook is opgenomen in het Iris Vervoerplan, is grotendeels uitgewerkt op basis van de huidige en te verwachten verkeersbelasting en volgens de rol die de wegen op het vlak van mobiliteit zouden moeten verzekeren. Maar verkeersintensiteit en stadsgebied zijn nauwelijks op elkaar afgestemd. Zo catalogeert het GewOP de Louizalaan en het gedeelte van de E411 komende van Namen beide als een grootstedelijke weg, hoewel ze feitelijk op het vlak van typologie, aanleg en omgeving bijzonder weinig gemeenschappelijk hebben.

Doel is een evenwicht tot stand brengen tussen verkeersfunctie en stedelijke functie met respect voor de erkende milieucriteria. Tijdens het project is een excel-tool ontwikkeld die op basis van enkele eenvoudige kenmerken van een weg(sectie) indicatoren berekent voor geluid, luchtvervuiling, ‘natuur & water’ en veiligheid. Per thema wordt een score bepaald door de indicatoren te vergelijken met geldende normen.

TML heeft de excel-tool ontwikkeld en de berekeningsmethoden voor luchtvervuiling (gebaseerd op de CAR-methodologie) en geluid uitgewerkt.

Het BIM onderzoekt op dit moment hoe ze de tool gaan gebruiken in hun ontwerpproces (ondersteunend, richtgevend, maatgevend…).

rapporten

Het rapport is confidentieel

periode

2011

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

onderzoekers

Kristof Carlier

in samenwerking met

Ecorem (projectleider)

contact

Kristof Carlier

+32 16 31.77.36
referentie: 10.68