MER-AX Brugge-Westkapelle

De ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle

De belangrijkste doelstelling van dit project was het opmaken van een kennisgevingsdossier en een milieueffectenrapport voor het plan inzake de aanleg van de AX. Er waren voor de realisatie van de AX nog geen concrete ontwerpen beschikbaar en er moeten meerdere alternatieven worden afgewogen.

TML heeft de verkeersstromen op de gerealiseerde AX en op het wegennet in de omgeving ervan onderzocht met het multimodaal verkeersmodel, zowel voor maatgevende werkdagen als voor toeristische topdagen. De herkomst-bestemmingsmatrix voor het toeristisch verkeer is door TML berekend. Hierbij werd het geheel van de nieuwe wegverbinding bekeken, maar ook 3 alternatieve wegtracés onder Westkapelle, 2 alternatieve wegtracés tussen de N31 en het Boudewijnkanaal, plus types van aansluitingscomplexen op de N49 en op de N31.

Er werd hierbij rekening gehouden met de uitspraken die gedaan werden in de streefbeeldstudie voor de AX en in het Strategisch Plan en de plan-MER voor de Zeebrugse haven.

rapporten

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

periode

2005 - 2006

opdrachtgever

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur

medewerkers

Kristof Carlier

in samenwerking met

WES & Groep Planning (projectcoördinator)

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 05.08