Meccanoverbinding Antwerpen

Verkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen

Deze studie maakt een verkeerskundige analyse en een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Meccanoverbinding. Dit is een alternatieve verbinding voor de Oosterweelverbinding en heeft als belangrijkste kenmerk dat het een meer noordelijke Scheldeoversteek is, een extra westelijke  tangent heeft, en een trajectheffing voorstelt i.p.v. een tol op de Oosterweelverbinding samen met een vrachtverbod voor de Kennedytunnel.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Forum 2020.  Het vergelijkt twee projecten en nog 6 varianten erop: de Oosterweelverbinding zoals door het dubbelbesluit vastgelegd, en de Meccanoverbinding zoals gedefinieerd door het Forum 2020.

9 september 2010: Het rapport werd toegelicht door TML en Forum 2020 op een persconferentie in de Management School van Antwerpen (presentatie - samenvatting eindrapport).

10 juni 2011: Enkele aanvullende scenario's werden doorgerekend en  toegelicht door TML en Forum 2020 op een persconferentie (presentatie - rapport).

Zie ook www.forum2020.be

rapporten

Eindrapport (9 september 2010)

Aanvullende scenario's (10 juni 2011)

periode

2010

opdrachtgever

Forum 2020

medewerkers

Isaak Yperman, Griet De Ceuster

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referenties: 10.25-11.12