Lichte vrachtwagens op de transportmarkt

Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt

Een van de doelen van deze studie was het achterhalen in welke mate lichte vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa kleiner dan 3,5 ton gebruikt worden om bestaande reglementeringen die van toepassing zijn op vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa groter dan 3,5 ton te omzeilen. Op basis van een aantal criteria werd de Europese Commissie (DG TREN) ge´nformeerd over de noodzaak van Europese wetgeving voor deze voertuigen.

De expertise van TML werd gebruikt om informatie met betrekking tot een aantal relevante aspecten in te winnen. Dit waren (i) huidige prevalentie van dergelijke lichte vrachtwagens, (ii) eventuele bestaande economische voor- of nadelen in vergelijking met andere vrachtwagens en (iii) bestaande wetgeving in de verschillende lidstaten van de Europese Unie dient te worden onderzocht. Hoewel een financieel voordeel kan bestaan voor van deze lichte vrachtwagens, zijn ze tegelijkertijd minder geschikt vanuit het standpunt van verkeersveiligheid of brandstofverbruik per getransporteerde eenheid.

rapporten

eindrapport

periode

2009-2010

opdrachtgever

Europese Commissie, DG TREN

in samenwerking met

NEA, ISIS

medewerkers

Lars Akkermans, Tim Breemersch

contact

Lars Akkermans

+32 16 31.77.34
 referentie: 09.43