Implementatie LEZ Brussel

Begeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone

Naar het voorbeeld van onder andere Berlijn en Parijs, voert ook Brussel binnenkort een lage-emissiezone in om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. Al vanaf januari 2018 zullen vervuilende voertuigen geweerd worden uit het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In eerste instantie gaat het dan wel enkel om zeer oude dieselvoertuigen, maar de regels worden strenger doorheen de jaren.

De gefaseerde invoer van de lage-emissiezone moet de getroffen personen en bedrijven de kans geven om hun oude voertuigen tijdig te vervangen of hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Maar om potentiële mobiliteitsarmoede-effecten daadwerkelijk tot een minimum te herleiden, is er qua begeleidende maatregelen natuurlijk meer nodig dan dat. Dit project ondersteunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om hierover een coherente strategie te ontwikkelen. Via literatuuronderzoek en een eigen enquête analyseren we de socio-economische profielen van de eigenaars van de geviseerde voertuigen en hun mobiliteitsgedrag. We peilen ook naar hun bereidheid om alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken en naar de mate waarin bepaalde incentives die bereidheid zouden verhogen.

Via een benchmarkstudie proberen we bovendien een en ander te leren van de recente ervaringen met lage-emissiezones in Antwerpen, Parijs en Rotterdam. Zo komen we tot een uitgebreide lijst van mogelijke begeleidende maatregelen, die we na een kosten-batenanalyse rangschikken naar wenselijkheid.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2016 - 2017

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

onderzoekers

Bruno Van Zeebroeck, Sebastian Vanderlinden

contact

Bruno Van Zeebroeck

+32 16 31.77.32
referentie: 16061