Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact

In deze studie onderzochten we de potentiŽle effecten van het instellen van lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een literatuurstudie werden  vijft Europese steden beschouwd die een lage-emissiezone ingevoerd hebben. Op basis hiervan werd de relevantie en haalbaarheid voor lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geŽvalueerd.

In verschillende scenario’s werden de effecten van lage-emissiezones doorgerekend op vlak van verkeersstroomherverdeling, samenstelling van het lokale wagenpark, verkeersemissies en luchtkwaliteit. Prognoses werden gemaakt naar 2015 en 2020. Ook de socio-economische effecten werden in kaart gebracht. We bestudeerden de kosten en de mogelijke obstakels die gepaard gaan met de invoering van lage-emissiezones. We stelden ook een aantal flankerende maatregelen voor, die de effectiviteit van lage-emissiezones kunnen bevorderen.  

rapporten

Eindrapport

periode

2011

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

onderzoekers

Isaak Yperman, Filip Vanhove, Eef Delhaye

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 10.53