Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

Omwille van de impact van ITS voor publieke en private dienstverlening, en het belang van de Europese ITS Richtlijn, wenst het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een hefboom te creŽren door het opstellen van een ITS Actieplan. Dit zal toelaten om de reeds beschikbare ITS systemen en diensten versneld verder uit te bouwen. Einddoel hierbij is steeds om hoogwaardige “end-to-end services” aan te bieden.

TML ondersteunde hiervoor de Vlaamse Overheid in samenwerking met ITS Belgium en Technum. De opdracht omvatte een benchmarking van de ITS Actieplannen van andere lidstaten, een structuur voor het ITS Actieplan voorstellen en een aanzet tot een overkoepelend visiedocument. Daarnaast verwerkten we ook de uitkomst van de ITS Ronde Tafel 2013, verstrekten we statusinformatie betreffende de prioriteiten van de ITS Richtlijn en maakten we een up-to-date lijst van lopende en geplande ITS projecten van de Vlaamse Overheid.

rapporten

vertrouwelijk

pers en presentaties

1 oktober 2015, Sven Maerivoet modereerde een sessie over ITS Action Plans tijdens het ITS Belgium 2015 Congres

periode

2014

opdrachtgever

Verkeerscentrum Vlaanderen

in samenwerking met

ITS Belgium and Technum

onderzoekers

Sven Maerivoet, Griet De Ceuster

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 14009