Inhaalverbod vrachtwagens

Het effect van inhalen van vrachtwagens en personenwagens op de verkeersstroom

Bij de verkeersafwikkeling op snelwegen spelen de interacties tussen vracht- en personenwagens een grote rol. Er werd onderzocht wanneer de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens zinvol is. Daartoe is een groot aantal situaties doorgerekend met gebruikmaking van een heterogeen dynamisch model. De te behalen reistijdwinst is als criterium gehanteerd.

De belangrijkste conclusies zijn: naarmate er meer auto's op de weg zijn, is een inhaalverbod voor vrachtwagens "interessanter". Maar het aantal auto's waarbij een voordeel optreedt, is wel beperkt. Zodra de capaciteit van een rijstrook wordt overschreden, daalt het voordeel van het inhaalverbod. Bij een overaanbod van auto's dreigt filevorming en rijden alle auto's langzamer. Het relatieve voordeel van langzaam rijdende vrachtwagens die verplicht op hun eigen baan blijven, gaat dan verloren. Daarnaast zal een inhaalverbod voor vrachtwagens minder effectief zijn wanneer er een groter aantal rijstroken per richting is.

rapporten

Paper "Inhaalverbod voor vrachtwagens": artikel_200303.pdf

Deze paper werd gepresenteerd op de Vervoerslogistieke Werkdagen in november 2003.

periode

2003

medewerkers

Steven Logghe

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33