Incident management

Mogelijkheden voor incident management op Belgische autosnelwegen

Voor de federale overheid werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor incident management op de autosnelwegen in BelgiŽ.

Incidenten veroorzaken veel vertraging en brengen hoge kosten met zich mee. Daarom wordt sinds een aantal jaren incident management toegepast op wegen waar dat nodig wordt geacht. Daarbij worden preventieve en curatieve maatregelen onderscheiden.

Preventieve maatregelen beogen het aantal incidenten, en in sommige gevallen ook de ernst ervan, te verminderen.
Curatieve maatregelen worden pas ingezet als incidenten al hebben plaatsgevonden, en richten zich meestal op het verkorten van de tijd die nodig is om de gevolgen van het incident op te ruimen.

Dit project richt zich op zowel op de preventieve als de curatieve fase:

  • Hoe kunnen gevaarlijke situaties worden herkend, zodat incidenten kunnen worden voorspeld?
  • Hoe kan, nadat een incident zich heeft voorgedaan, zo snel mogelijk de juiste informatie beschikbaar gesteld worden?

rapport

Eindrapport

Nadien, in 2004 werd er bij de KU Leuven dieper ingegaan op dit onderwerp, in de vorm van een Master Thesis "Invoering van Incident Management op het Vlaamse wegennet" door Maarten Dewil & Britta Laurent. Die kan u hier bekijken:

periode

2001 -2002

opdrachtgever

FOD Mobiliteit

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 01.28