Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

CommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

TML ging de commerciŽle haalbaarheid na van het ontwikkelen van een tool voor het strategisch ontwerp van verkeerslichtenregelingen op netwerkniveau in plaats van op kruispuntniveau, vertrekkend vanuit de beleidswensen binnen een stedelijke omgeving.

Er bestaan reeds tools om verkeerslichtenregelingen op ťťn kruispunt te ontwerpen. Het innovatieve element van deze tool is dat het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen niet langer als een losstaand probleem wordt benaderd, maar als een deelprobleem binnen het vormgeven van een bredere mobiliteitsvisie.

Gegeven dat verkeerslichten slechts ťťn van de beschikbare instrumenten zijn voor het vormgeven van een mobiliteitsvisie werd hierbij nagegaan of het haalbaar is om de scope van de tool verder te verruimen naar andere stedelijke mobiliteitsinstrumenten (bv. ontwerp circulatieplannen, parkeerbeleid)  zodat de commerciŽle haalbaarheid vergroot kan worden. Het bepalen van deze functies en specificaties was daarom een essentieel onderdeel van deze studie.

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2016

opdrachtgever

IWT

medewerkers

Rodric Frederix, Dirk Engels

contact

Rodric Frederix

+32 16 74.51.25
referentie: 15071