Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

TML maakte, samen met Pro Velo, twee economische analyses van fietsen in Brussel.

Een eerste analyse vergelijkt de maatschappelijke kosten en baten, met als conclusies:

  • Een ambitieus fietsbeleid in 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest realiseert maatschappelijke baten van 300 tot 550 miljoen euro afhankelijk van de gekozen scenario’s en hypotheses.
  • De baten van dit ambitieus fietsbeleid zullen in 2020 8 tot 19 maal groter zijn dan de kosten. In 2012 lagen de baten tussen 100 en 200 miljoen en waren de baten 4 tot 7 maal groter dan de kosten.
  • De baten overschrijden in alle scenario’s ruim de kosten ondanks het feit dat we enkel monetariseerbare effecten in rekening brachten.
  • Het aantal verkeersdoden daalt, maar het aantal gewonden door verkeersongevallen stijgt door fietsen.

De baten/kosten ratio beschouwt volgende baten: de gezondheidsbaten, de milieubaten, de baten met betrekking tot files, de besparingen op de transportuitgaven van de huishoudens, de besparing op de uitgaven van het openbaar vervoer en een eventuele vermindering van de verkeersongevallen.
De kosten van deze ratio zijn de extra overheidsuitgaven om het fietsgebruik aan te moedigen en de extra verkeersongevallen.

Het effect van fietsen op de leefbaarheid van de steden en het psychisch welzijn namen we niet op in deze analyse omdat deze heel moeilijk te kwantificeren en te monitariseren zijn.

In een tweede analyse schatten we de omzet en werkgelegenheid in de fietssector in, met als conclusie:

  • Functioneel fietsen zorgt vandaag voor meer dan 200 banen in Brussel en bijna 700 in 2020 bij een ambitieus fiets- en transportbeleid. Deze cijfers houden geen rekening met banen die eventueel verloren gaan in andere sectoren.

rapporten

Finaal rapport in het Nederlands - in het Frans of op de website van Mobiel Brussel: http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/publicaties

pers

7 juni 2016, Bruno Van Zeebroeck gaf een presentatie Meer fietsers, meer veiligheid, maar vooral maatschappelijke winst op het Fietscongres, VSV, Gent

17 februari 2016, Bruno Van Zeebroeck gaf een presentatie over 'Roi des infrastructures: vélo' op fietsGEN, Brussel

2 juli 2014, Bruno van Zeebroeck gaf een interview voor brusselnieuws.be: Fietsen is goed voor de economie

periode

2013 - 2014

opdrachtgevers

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel - BUV

partners

Pro Velo

medewerkers

Bruno Van Zeebroeck

contact

Bruno Van Zeebroeck

+32 16 31.77.32
referentie: 13.39