Duurzaam mobiliteitsbeleid

Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het monitoren van waargenomen mobiliteit, maar vooral ook om het verklaren van vervoergedrag en het maken van prognoses omtrent toekomstig vervoergedrag. Transport & Mobility Leuven zet de antwoorden op deze vragen voor u - overheid of bedrijfsleven - op een rij en brengt ze op overzichtelijke wijze met elkaar in verband.

Wij doen dit door middel van het volgen, analyseren en voorspellen van de mobiliteit, het ontwerpen en analyseren van vervoersystemen, en het ontwikkelen en evalueren van opties en strategieŽn voor het vervoerbeleid.

We gebruiken daarvoor technieken zoals scenario ontwikkeling, forecasting en backcasting.

recente projecten

TRANSfer III – ondersteuning bij de ontwikkeling van ambitieuze mitigatiemaatregelen (2017) ref. 17031Ondersteuning bij het identificeren van maatregelen om broeikasgassen te verminderen in het kader van groene logistiek in IndonesiŽ
Mobiliteit KU LeuvenEvaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven
BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
TransMob Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses
HoPE Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning
Elektrische taxi’s Onderzoek in het kader van “Clean Power for Taxis”
Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benuttenCommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens
Dynamisch verkeersmodel BrusselOpbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
Stadsvernieuwing stationsomgeving LokerenActualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken
CO2 regulering en snelheidsbegrenzers De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciŽle voertuigen
CITRUSCoŲperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (BelgiŽ) in de praktijk getest
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens
Route 26Onderzoek naar de ondersteuning van het beleidsproces, door een interactieve spelaanpak met gebruik van het microsimulatiemodel Paramics
OlympusSharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
METHODWegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen
Impact sneltramlijn Maastricht Nader onderzoek tijdelijk eindpunt tram Hasselt-Maastricht
Implementatie LEZ BrusselBegeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone
Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaartStrategieŽn voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart
Naar een "Visie 2030" voor bussen en touringcars Een visie voor bussen en touringcars in een steeds meer gedigitaliseerde, toegankelijke en verbonden ketenmobiliteit
Vrachtwagen van de toekomst – IRU werkgroep Het definiŽren van de vrachtwagen van de toekomst, op vlak van brandstofverbruik, veiligheid en operationele efficiŽntie
Guide2WearOpenbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit
Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net
Groen vrachtvervoer en logistiek IndonesiŽEvaluatie van het 'inventarisatierapport van duurzaam transport en klimaatverandering' en het 'witboek voor groen vrachtvervoer en logistiek'
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
I-C-EUDe impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa
CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
Nieuw TREMOVE basisscenarioOntwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek
CHUMSGedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen
REFITVerbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes
QUANTIFYModellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100
OPTIMISMVerbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata
ETISplusEuropees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering
ECOSTANDOndersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies
iTREN-2030GeÔntegreerd transport- en energiemodel tot 2030
Overzicht ITS markt BelgiŽ 2010Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Ondersteuning bij slimme mobiliteitSlimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag
Masterplan ZeleOpmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele
De ontwikkeling van elektrische personenauto'sDe beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem
Oudenaarde Santenssite Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde
Masterplan IzegemUitwerking geÔntegreerd Masterplan voor de stad Izegem
Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde
Sneltramlijn Hasselt-Maastricht Validatie-analyse Sneltramlijn Hasselt-Maastricht
Bodartplein Leuven GeÔntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020
Effectenstudie WoluwelaanMicrosimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan
Minder hinder Noorderlijn Antwerpen Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen
Ondersteuning provinciale verkeersmodellen Opleveren van basisgegevens en resultaten uit provinciale verkeersmodellen
Stadsprogramma RoeselareAnalyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie
VerkeerslichtencoŲrdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
Level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ
Minder HinderMinder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuurRichtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders
Training van professionele bestuurdersStudie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders
Stadsvernieuwingsproject Sint-Niklaas Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
Evaluatie van federale klimaatmaatregelen Evaluatie van nieuwe en bestaande federale klimaatacties en maatregelen
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemenKunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?
CIVITAS HasseltOndersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt
Second opinion Brusselse RingVergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
SUST-RUSOntwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland
TREMOVE BelgiŽEmissies van wegverkeer in BelgiŽ 1990-2030
Auto en gezondheidTML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof
Dynamisch verkeersmodel Antwerpen Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen
Ondersteuning bij de uitwerking van het Witboek Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen TML ondersteunt de Vlaamse regering met mobiliteitsgerelateerd onderzoek
TREMOVE updateVerdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel
TERMStatistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren
E40 - Sint-TruidenAnalyse van mogelijke infrastructuurverbeteringen voor de verbinding E40 - Sint Truiden
ThUNDEREconomisch model voor transport en ruimtelijke planning in stedelijke gebieden
E40 - HaspengouwMKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40
Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco drivingDataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
SUMMADefinitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid
BedrijfswagensWat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies?
SnelheidsbegrenzersEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
De kosten van mobiliteitKostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe
Succesverhalen over transportSuccesverhalen over transport en milieu
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpakCO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen
Elasticiteiten vervoerSchatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen
Klimaatplan FrankrijkKlimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk
Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodiDe inventarisering van de getroffen maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi
Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoerEffecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer
Kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor lichte voertuigenKilometerheffing en de invoering van een wegenvignet in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest
INDICHet verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor BelgiŽ
N8 Ieper-VeurneAnalyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne
TweedehandswagensMarktanalyse van Europese tweedehandswagens
Pendelen per motorfietsImpactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer
Strategisch plan luchthaven ZaventemAnalyse van de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen in de luchthaven van Zaventem (Brussel)
Fijn stof vanwege elektrische voertuigen
MER-AX Brugge-WestkapelleDe ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle
Fietsdatabank Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei' Een studie naar de impact op de verkeersstromen
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Schatting gebruikte parkeerplaatsen in LeuvenStatistische analyse van betalingstransacties
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Ondersteuning ITS Actieplan VlaanderenTML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan
Veiligheidsaspecten van bandengebruikVeiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie
Personenvervoer te waterHaalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen
Mobiliteitsscenario's VlaanderenHaalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's
ReŽel consumentengedragReŽel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen
Rebound effecten milieumaatregelenIndirecte effecten van milieumaatregelen