profiel TML

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, prognoses.

Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa.

Transport & Mobility Leuven werd opgericht in 2002, en heeft de KU Leuven als grootste aandeelhouder. De kennis van de aandeelhouders werd gebundeld en verder toegepast op concrete beleidsvragen. De goede relatie met onze aandeelhouders garandeert dat TML steeds mee is met de recentste kennisontwikkelingen in het vakgebied.

Onze focus is zowel wetenschappelijk als praktisch: wij zijn de brug tussen universiteit en samenleving. Onze klanten zijn vooral de lokale, Vlaamse, Belgische en Europese overheden, sectororganisaties en non-profitverenigingen. Zij baseren hun beleid inzake transport en mobiliteit op onze analyses en voorspellingen.

Wij voeren onze projecten uit met een grote bezorgdheid voor onafhankelijkheid en openheid. Transport & Mobility Leuven heeft geen belangen in de wegenbouw, economische sectoren, of bij politieke partijen. Wij vinden het belangrijk om open en kritisch te communiceren over de gebruikte methodieken en bronnen. Niet alleen de resultaten zelf, maar ook de manier waarop de resultaten verkregen zijn worden duidelijk gecommuniceerd. Op die manier hebt u inzicht en vertrouwen in onze resultaten en bent u perfect in staat om deze te verdedigen.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden kan u hier bekijken.
Registratie handelsregister: HR Leuven 108.377
Ondernemingsnummer: 0476.966.024

Lidmaatschappen

  • TML is lid van Telematics Cluster/ITS Belgium, Griet De Ceuster is bestuurder (http://www.its.be)
  • TML is lid van BIVEC, Griet De Ceuster is bestuurder.
  • TML is lid van het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM - http://www.vim.be)
  • Griet De Ceuster behoort tot de 500 Vlaamse 'Captains of Society' van Vlaanderen in Actie (VIA - http://www.vlaandereninactie.be)
  • TML is lid van T2M, the International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility (http://www.t2m.org)
  • Sven Maerivoet treedt op als expert voor de adviesraad van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)
  • TML is lid van Flanders' MAKE (http://www.flandersmake.be)