Transport & Mobility Leuven

TML onderzoekt de problemen die mobiliteit en vervoer met zich meebrengen.  Hierbij kijkt TML zowel naar de verkeersvolumes, de files, de economie, het milieu, de verkeersveiligheid en het maatschappelijk belang.

TML baseert zich hierbij op de laatste ontwikkelingen in de economische theorie en verkeerskunde en is hiervoor bijzonder goed geplaatst dankzij de goede relaties met haar oprichters: de KU Leuven en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.  Bovendien is TML synoniem met een multidisciplinaire ploeg medewerkers van het hoogste niveau.

Blijf op de hoogte!

  • Schrijf je in om de driemaandelijkse nieuwsbrief te ontvangen.
  • Word fan van ons op en volg ons op

nieuws

Samenvatting van het artikel verschenen in nummer 204 van de Verkeersspecialist, en extra duiding bij het artikel in De Standaard van 10 november 2014. Meer info en uitgebreide versie hier.

Uitwerking geïntegreerd Masterplan voor de stad Izegem

Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020

Analyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie

Het seminarie had plaats op 6 oktober en de winnaars zijn gekend!

Het eindrapport is beschikbaar op de website

9 december vindt het slotevent van Olympus plaats

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

Het eindrapport staat op de website

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

Een studie over de werkgelegenheid en het scheppen van werkgelegenheid in de Europese fietssector

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning

Het gemeenschappelijk technisch rapport is beschikbaar op de website

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Dataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieën te verbeteren

Het eindrapport staat op de website

The project website is online

pers en presentaties