Transport & Mobility Leuven

TML onderzoekt de problemen die mobiliteit en vervoer met zich meebrengen.  Hierbij kijkt TML zowel naar de verkeersvolumes, de files, de economie, het milieu, de verkeersveiligheid en het maatschappelijk belang.

TML baseert zich hierbij op de laatste ontwikkelingen in de economische theorie en verkeerskunde en is hiervoor bijzonder goed geplaatst dankzij de goede relaties met haar oprichters: de KU Leuven en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.  Bovendien is TML synoniem met een multidisciplinaire ploeg medewerkers van het hoogste niveau.

Blijf op de hoogte!

  • Schrijf je in om de driemaandelijkse nieuwsbrief te ontvangen.
  • Word fan van ons op en volg ons op

nieuws

Het eindrapport is beschikbaar op de website

De tweede nieuwsbrief is beschikbaar op de website

Ex-post evaluatie van Richtlijn 2008/96/EC en ex-ante analyse van mogelijke verbeteringen van de richtlijn

De tweede deliverable D2: 'Air transport sector specificities'  is beschikbaar op de website, zo ook de presentaties die gegeven zijn op de workshop van 11 februari

Opmaak nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

Het finale rapport is beschikbaar op onze website

De belangrijkste elementen van onze studie staan op de website

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst

Er zijn rapporten beschikbaar op de website

De  mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een modaal aandeel van 20% fietsen

pers en presentaties